Balance i ledelse

Der er behov for ledelse i balance i takt med den stigende forandringshastighed og de medfølgende komplekse problemstillinger og modsatrettede hensyn.

Med 14 års ledelseserfaring tæt på praksis og strategisk niveau ser jeg et stort potentiale i at udvikle ledelsesformer som fremmer samarbejdsdrevet innovation, hvor medarbejdernes kompetencer og kreative potentiale skaber værdi i afprøvningen af nye løsningsmuligheder.

Jeg er optaget af, hvordan ledelsesteams faciliterer værdiskabende strategiprocesser, skaber opgavefællesskaber samt understøtte medarbejderne i at være selv-ledende og selv-organiserende i måden, hvorpå de rådfører sig ved hinanden.

Ledelsesydelser

Ønsker I som ledere og ledelsesteam en mere være- og bæredygtig ledelsespraksis med fokus på det hele menneske?

Ønsker I at skabe balance i ledelse for bedre at kunne håndtere de udfordringer, som i står overfor som ledere og team, personligt og ledelsesmæssigt?

Så tilbyder jeg praksisnær ledelsesudvikling, udvikling af ledelsesteams samt afholdelse af ledelsesinternater med dynamisk designede processer og udviklingsrum i vitaliserende omgivelser.

Træning i teknikker, hvormed i kan styrke intuitionen og modet til at træffe og eksekvere de rigtige beslutninger. Vejrtrækningsteknikker til at opnå en dybere kontakt til jeres medarbejdere gennem rolige nervesystemer.

Bæredygtig ledelse

Ledere kan skabe organisatorisk resiliens ved at arbejde med en kropslig og mental balancering.

Ledere kan forløse og træne organisationens kreative potentiale. De kan styrke medarbejderne i at acceptere og navigere i den tvivl og de paradokser, som opstår mellem det menneskelige og det organisatoriske.

Bæredygtig ledelse handler for mig om at kunne balancere det at være menneske med ånd, mening og nærvær i måden, hvorpå vi træffer beslutninger og laver operationelle prioriteringer.

Hvordan vi som ledere kan hjælpe os selv og medarbejderne med at bevare roen og nysgerrigheden til at åbne op for forståelser, som fører til nye muligheder.

Udtalelser

Fra tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere