Organisations-udvikling

På det specialiserede børn- og ungeområde.

Projektledelse - aktionslæring

Jeg kan tilbyde jer min erfaring med at facilitere og lede læring i aktion. Jeg har stået i spidsen for en række aktionslærings- og pilotprojekter på det specialiserede børneområde med gode resultater. Projekter målrettet relationel velførd og samarbejdsdrevet innovation.

Omlægning til tidligere forebyggende indsatser

Etablering og udvikling af spæd- og småbørnssamarbejdet

Netværksmødemodel

Relationel familierådgivning

Form

  • Online

    Afhængig af opgavens omfang og jeres behov kan online konsultation være en oplagt form.

  • Fysisk fremmøde

    Vi kan afholde det i jeres virksomheds lokaler eller finde et passende sted til et fysisk møde.

  • Ledelsesinternat

    Som en del af mine ydelser tilbyder jeg også at afholde ledelsesinternater, hvorfor denne form også er en oplagt mulighed.

Udtalelser

Fra tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere