Bestyrelsesarbejde

Ønsker i et visionært kvindeligt bestyrelsesmedlem, som brænder for at skabe merværdi gennem den langsigtede strategiplan?

Mine strategiske kompetencer er særligt relevante for virksomheder og bestyrelser, som leverer ydelser til og samarbejder med den kommunale sektor samt fonde, der støtter sociale investeringer.

Mange års ledelseserfaring fra den kommunale sektor

Jeg har i mine mange år som leder i den kommunale sektor blandt andet siddet med budget- og økonomiansvar. Senest som virksomhedsleder på et af de større velfærdsområder, som leverer ydelser på tværs af sundhed og socialområdet.

Jeg har varetaget det overordnet ansvar for økonomi, forretningsplan, den langsigtede strategi samt ledelse af ledere.

Jeg tilbyder

På baggrund af mange års arbejde med organisations- og ledelsesudvikling kan jeg bidrage til strategiudviklingen i bestyrelser, ledelsessparring på forretnings- og indsatsplan for ledelsesteams, udvikling af ledelsesgrundlag og styrkelse af en autentiske ledelseshandlekraft samt samarbejdsdrevet innovation med formål, at øge værdiskabelsen. Diversitet i rekruttering og fastholdelse via talentudvikling.

I de seneste år har jeg særligt arbejdet med strategiske kompetencer indenfor HR og generativ ledelse, hvormed ledere og medarbejdere trives og præsterer optimalt.

Bestyrelsesposter i frivilligt regi

Uddannelser

Brancheerfaring

Udtalelser

Fra tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere