Bestyrelsesprofil

Theresa Kepp, Østjylland, 44 år
, gift og mor til 3
Strategisk og ledelsesmæssig tyngde og erfaring, innovation og nye forretningsgange.

Jeg er engageret, visionær og optaget af at selskaber skaber værdi gennem samarbejdsdrevet innovation. Det handler om ledelse og ikke mindst om ledelse af ledere.

Jeg vil bidrage til at identificere vækst- og forretningspotentiale, og mit perspektiv i bestyrelsen vil være de innovative muligheder – med et udefra- og et oppefra-perspektiv.

Jeg har en analytisk tilgang til, hvordan virksomheder kan arbejde med strategiudvikling og -implementering på en cirkulær og værdiskabende måde. Strategi er intet værd, hvis ikke den kommer ud og lever i organisationen.

Jeg vil altid stille de spørgsmål, der sikrer, at strategien er både visionær og operationalisérbar.

 • Mange års ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige sektor med budget- og økonomiansvar, fokus på organisations- og ledelsesudvikling, strategiudvikling samt ledelse af ledere
 • Erfaring fra social- og sundhedsområdet, som er et bredt ansvarsområde reguleret af forskellige lovkomplekser med politisk bevågenhed og skiftende diskurser og samfundsagendaer.

Uddannelser

Bestyrelser

Erhvervserfaring

Mine bestyrelseskompetencer

 • Strategiudvikling

  I forhold til at højne den organisatoriske værdi har jeg erfaringer med at facilitere og lede strategi- og implementeringsprocesser på tværs af fagområder.

 • Forretningsmodeller og partnerskaber

  Jeg kan tilføre bestyrelsen navigationsredskaber og forretningsmodeller, hvormed bestyrelsen kan arbejde med partnerskaber og samskabelsesdagsordner.

 • Ledelsessparring

  Med baggrund i en mangeårig ledelseserfaring med ansvar for forskellige fagområder, ledelse af ledere, større udviklingsprojekter og stram budgetopfølgning m.m. kan jeg tilbyde ledelsessparring.

 • Samarbejdsdrevet innovation

  En stor drivkraft i samarbejdsdrevet innovation og afprøvning af nye forretningsgange.

 • Rekrutterings- og fastholdelsesdagsorden

  Jeg har arbejdet med diversitet i rekrutteringsprocesser ved ansættelse af ledere og medarbejdere på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Greb til at øge fastholdelsesgraden og udvikle talenter.

Personlige kompetencer

 • Motiveres af strategisk og udviklingsorienteret arbejde.
 • Agerer roligt i håndtering af dilemmaer med høj kompleksitet og paradokser.
 • Skaber udsyn, styrker sammenhængskraften og identificerer ny viden, ved at være nysgerrig på de øvrige medlemmers perspektiver.
 • Er visionær, energiskabende og vedholdende i mit bidrag til bestyrelsessamarbejdet med fokus på, hvad der skal til for at drive virksomheden fremad.

Udtalelser

Fra tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere