Mere om Theresa

Jeg er en kvinde på 44 år, der siden 2005 har arbejdet med at løse problemstillinger med høj kompleksitet i forskellige ledelseskontekster og på tværs af sektorer.

Jeg arbejder med ledere og ledelsesteams, som ønsker at løse praksisnære ledelsesudfordringer på en mere være- og bæredygtig måde, som øger værdiskabelsen med blik for det hele menneske.

Siden 2009 har jeg som afdelings- og virksomhedsleder arbejdet med visionær praksisnær ledelse, ledelse af teams, udvikling af ét tværfagligt ledelsessamarbejde, aktionslæring- og projektledelse samt ledelse af ledere, herunder udvikling af tværfaglige ledelsesteam.

Jeg har specialiseret mig i at understøtte

mellemledere og ledelsesteams i at kunne håndtere de forandringer og udviklingsmuligheder, som de står overfor, med fokus på at forløse deres og medarbejdernes potentialer på træningsbaner med høj psykologisk tryghed og plads til kritisk stillingtagen.

Hvordan ledere i højere grad kan facilitere værdiskabende strategiprocesser, skabe stærke opgavefællesskaber og understøtte medarbejdere i at være selvledende og selvorganiserende i måden, hvorpå de rådfører sig ved hinanden, når de udvikler og løser deres arbejdsopgaver på tværs af områder og fagligheder.

Som jeg ser det, har vi i højere grad end tidligere behov for at udvikle nye ledelsesformer og fastholde dygtige ledere med rolige nervesystemer og compassion, som er i stand til at inspirere medarbejderne til mere refleksion og sansning.

Til at kunne agere mere proaktiv i vanskelige dilemmaer og modsætningsforhold med blik for at skabe nye muligheder gennem samarbejdsdrevet innovation og relationel velfærd.

Det forudsætter en balancering

af ledelsesteorier og redskaber til at styrke ledernes indre landskaber, hvilket har inspireret mig til at søge ”nye” måder, hvorpå ledere kan udvikle det personlige lederskab og ”smitte” medarbejderne med en skabende energi og et motiverende engagement, der øger deres muligheder for at udfolde deres kreative potentiale.

Yoga, meditation, vejrtrækningsteknikker og træning i compassion er eksistentielle redskaber, som har inspireret mig til at opnå en mere nærværende og anerkendende måde at bedrive ledelse på.

Teknikkerne har givet mig en dybere dimension i måden, hvorpå jeg arbejder med praksisnær lederudvikling – min evne til at coache ledere gennem udfordringer, forløse deres og medarbejderes potentialer fra et klarere sind, et roligere nervesystem og en styrket intuition.

Tvivl og paradokser vil altid være vigtige elementer og med styrkelsen af et ”indad og ud perspektiv” kan vi aktivere vores eksisterende viden og styrke vortes intuitionen til gavn for vigtige ledelsesbeslutninger. Vi kan skabe ”et dybere niveau til bedre ledelse i balance”.

Udtalelser

Fra tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere