Ledernes arbejdsmiljø

Vi kan blive nok så dygtige til at drifte og facilitere processer, men hvis ledere og medarbejdere ikke har tid til at skabe refleksion over egen adfærd, og ikke kan holde til at være i hamsterhjulet, forsvinder en vigtig ressource i organisationen…

Nemlig medarbejdere med specialiseret viden!

Hvorfor er ledernes arbejdsmiljø ikke alene den enkelte leders ansvar?

Det er et samfundsmæssigt problem at arbejdsrelateret stress blandt ledere har helbredsmæssige og faglige konsekvenser for den enkelte leder, for medarbejdere og for kvaliteten af kerneopgaven. 

Mellemledere har ofte fokus på medarbejdernes trivsel og indfrielse af arbejdspladsens målsætninger og i mindre grad fokus på egenomsorg.

Dette er paradoksalt da de fleste mellemledere skal kunne navigere i en hverdag med paradokser samt kunne begå sig i et krydspres mellem topledelsens og medarbejdernes forskellige interesser.

Ledere skal kunne håndtere konflikter, svære personalesager samt holde fokus på det væsentlige mens de er nærværende i dialogen med medarbejderne.

Mange ledere oplever, at der er klare forventninger til, at de skal kunne håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, som de står overfor.

Arbejdsvilkår der er forbundet med risici, hvis ikke lederne er i balance.

Arbejdsrelateret stress blandt ledere, som ikke opfattes som en realitet bliver tabubelagt og øger risikoen for aktivering af selvsabotagemønstre. 

Adfærdsmønstre som vi alle har med os og som kan føre til fejlagtige beslutninger, depressive og angstrelateret symptomer og alvorlige fysiske symptomer.